Dimarts passat, 28 de març, vam estar realitzant els tallers d’anàlisi propositiva sobre els barris de Mercat i Velluters. Entre les dues sessions realitzades durant el matí i la vesprada, van participar al voltant de 40 persones. Treballarem en diferents taules de treball, també sobre els eixos de la setmana anterior (1. planejament i patrimoni, 2. infraestructura verda i 3. activitats, usos i dotacions), els conflictes i reptes als quals es considera necessari que faça front el PEP en aquest àrea de Ciutat Vella. El caràcter de la jornada va ser bastant propositiva.

A continuació, es mostra una taula resum sobre el taller i un diagrama per taula de treball on es mostren els temes i les principals aportacions que sorgiren durant les sessions.

Taller Anàlisi propositiva_Mercat-Velluters

Planejament i Patrimoni_Mercat-Velluters

Infraestructura Verda_Mercat-Velluters

Usos, activitats i dotacions_Mercat-Velluters