En aquesta pàgina apareixeran els resultats del procés participatiu.

 

Taller Anàlisi propositiva_El Carme

Planejament i Patrimoni_El Carme

Infraestructura Verda_El Carme

Usos, activitats i dotacions_El Carme

Taller Anàlisi propositiva_Mercat-Velluters

Planejament i Patrimoni_Mercat-Velluters

Infraestructura Verda_Mercat-Velluters

Usos, activitats i dotacions_Mercat-Velluters

Taller Anàlisi propositiva_Seu-Xerea

Planejament i Patrimoni_Seu-Xerea

Infraestructura Verda_Seu-Xerea

Usos, activitats i dotacions_Seu-Xerea

Taller Anàlisi propositiva_Sant Francesc

Planejament i Patrimoni_Sant Francesc

Infraestructura Verda_Sant Francesc

Usos, activitats i dotacions_Sant Francesc

Síntesi Planejament i Patrimoni

Síntesi Infraestructura Verda

Síntesi Usos, Actividats i Dotacions