El PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA podrà, en determinats casos, proposar millores en la regulació funcional de Ciutat Vella que ajuden a la gestió de l’espai urbà, integrant la qualitat de vida del veïnatge, el potencial econòmic de la zona i el valor patrimonial. Les propostes aniran encaminades a equilibrar les descompensacions que es produeixen entre aquestes tres maneres d’entendre Ciutat Vella.
Les línies d’acció proposen la potenciació de l’ús residencial, la integració de l’activitat econòmica d’acord amb criteris de sostenibilitat (econòmica, ambiental i social) i la possible integració d’equipaments i dotacions atenent les necessitats dels barris de Ciutat Vella.