Un dels eixos que estructurarà les propostes del PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i el consegüent debat és el referent a infraestructura verda urbana, on s’inclouen aspectes d’espai públic, mobilitat i imatge urbana, tres línies d’acció molt relacionades entre si.