L’àmbit del Pla Especial de Protecció ocupa una superfície aproximada de 226,66 hectàrees i comprèn fonamentalment Ciutat Vella, que constitueix el districte 1, format pels sis barris EL CARME, EL MERCAT, EL PILAR, LA SEU, LA XEREA i SANT FRANCESC. Es tracta de l’àrea urbana que es troba a l’interior del traçat de la muralla baix medieval, continguda pel viari que constitueix la ronda interior de València, el carrer Guillem de Castro, el carrer Xàtiva i el carrer Colón, i a més les parcel·les recaient a l’alineació exterior de la ronda.
A més formaran part de l’àmbit Pla Especial de Protecció altres zones adjacents a la ciutat antiga situades extramurs, que formen part de l’entorn de protecció d’alguns dels monuments situats a la vora de Ciutat Vella. Àrees que en la majoria dels casos han estat vinculades històricament al nucli emmurallat, com és el tram de l’antic llit del riu Túria que va des del pont de les Arts fins al pont de l’Exposició (pertanyent als districtes de 4. Campanar, 5. La Saïdia i 6. El Pla del Real), edificacions de l’embocadura del carrer Quart extramurs (pertanyent als districtes que pertanyen a l’entorn de protecció de la Porta de Quart), les parcel·les que conformen l’entorn de protecció de la Plaça de Bous (pertanyent al districte 2. L’Eixample) i l’Estació del Nord amb les parcel·les de les edificacions que conformen el seu entorn de protecció (pertanyents al districte 3. Extramurs).